Referenser

Stenab har sedan april 1990 jobbat med naturstensentreprenader vid gator och torg, samt vid kontor och bostadsbyggnationer. Vi utför beläggningar av smågatsten, storgatsten, granithällar samt alla sorters betongmarkplattor. Vi utför även beklädnader på murar och trappor. Vi vill på dessa sidor visa ett urval av våra referenser. Har ni frågor eller funderingar kan ni vända er till någon av vår kontaktperson.

Kent Berg
Rönögatan 4 - 582 78 Linköping - Telefon: 070-698 61 01 - Mobil: 070-698 61 01 - Epost: kent.berg@stenab.se

 

Pågående arbeten

- Renovering Berg kvarn slottsruin
- SMG BEL Bostadsrättsförening Norrköping
- Utbyggnad uteplats restaurang Landeryds golfklubb, BTG-plattor, granitmurar
 

Gator i Eskilstuna

Ort: Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna kommun
Byggtid: Pågående projekt
Omfattning: Ombyggnad av gator inkl. övergångsställen samt EU – och handikappsanpassningar

Södertull, Norrköping

Objekt: Södertull
Ort: Norrköping
Beställare: Stadspartner AB
Byggtid: 2006
Omfattning: Ombyggnad av gator och busshållplatser

Gullmarsplan, Stockholm

Objekt: Gullmarsplan
Ort: Stockholm
Beställare: Skanska Sverige AB
Byggtid: november 2001 – juli 2002
Omfattning: Ombyggnad av torg vid Gullmarsplan 2.000 m2 granithällar samt 3.500 m2 smågatsten

Resecentrum i Mjölby

Objekt: Resecentrum
Ort: Mjölby
Byggtid: klart under december 2002
Omfattning: 3.000 m2 smågatstensytor, 500 m2 granithällar, 700 m granitmur och 3 km granitkantsten samt ca 1.500 m2 betongmarkplattor.

Räfsnäs kungsgård

Objekt: Kungsgården
Ort: Räfsnäs
Beställare: Privat
Byggtid: november 2001 – juli 2002
Omfattning: Ombyggnad och renovering av kungsgården

Statens fastighetsverk

Renovering Alvastra klosterruin
Diverse stenarbeten Vadstena slott
Renovering entrétrappa, Herrsätters majorsbostad
Strandskoning Vadstena

Renovering kyrkogårdmurar

Katrineholms Stift
Borensbergs Pastorat
Vadstena församling m.m

Stenbeläggningar

Vallastaden Linköping
Nygatan Linköping
Eskilstuna kommun

Södertälje kommun

Renovering ruin täljehus

Kajrenovering stångån Linköping

Beklädnadsarbete av broar i Motala

Länstyrelsen Östergötland

Återuppbyggnad av raserad mur, Stegeborgs slottsruin